1. identificació:

Les presents condicions generals de contractació s'apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra botiga virtual, www.arrelart.es, domini explotat per Mixa PLESIER SL, societat legalment constituïda a Espanya (CIF: B66811555), amb domicili social a Cami Can Calders Num 8, 08173, Barcelona (Barcelona)

2. activitat:

www.arrelart.es es dedica a la venda i posada a disposició del públic de mobles i productes de decoració, exclusius de la seva marca.

3. Continguts i informació subministrada al lloc web:

www.arrelart.es es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada al website (modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment.

www.arrelart.es fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de www.arrelart.es, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, www.arrelart.es li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda, llevat, si s'escau, les despeses de transport de la mercaderia per a la seva devolució.

Els continguts del website www.arrelart.es podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva, llevat, si s'escau, les despeses de transport de la mercaderia per a la seva devolució.

El preu dels mobles i complements inclosos en aquest lloc web inclouen IVA (tots els impostos inclosos) per a Espanya. Per conèixer les condicions de venda en altres països, s'haurà d'accedir a través de la icona que representa la bandera de cada país. Els preus i mesures i referències són validats anualment i estaran actualitzats el més exactament possible, excepte error tipogràfic o canvi d'IVA.

La presentació dels productes es basa en un criteri de classificació mitjançant catàlegs que agrupen categories, personalitat i el modelatge d'estos o bé mitjançant estades d'una casa, compatibilitzades amb les utilitats. Les fotografies respecten el màxim possible, la fisiologia pròpia del producte, però poden ocasionar diferències en el color o distorsió de mesures segons el calibratge i resolució de les pantalles dels monitors. Al seu torn el moble comporta una sèrie de qualitats que el fan únic i irrepetible, que són la seva naturalesa artesana on poden aparèixer petites irregularitats pròpies d'un producte fet a mà, com vetes o solcs que formen part de la seva personalitat. www.arrelart.es no es responsabilitza de les molèsties que puguin ocasionar les imperfeccions anteriorment exposades.

4. Sistema de venda. Comanda:

Per realitzar una compra, l'usuari ha d'incloure el producte desitjat en el "carret de la compra" del menú existent en el website www.arrelart.es.

Els preus dels productes exposats a la pàgina web www.arrelart.es, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar.

Les compres que hagin de ser lliurades dins el territori de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea estaran subjectes a IVA.

Les compres que hagin de ser lliurades en territoris d'Estats no membres de la Unió Europea, Canàries, Ceuta o Melilla estaran exemptes de l'IVA.

5. Forma de pagament:

En formular la comanda, pots triar lliurement abonar les compres que facis amb targeta de crèdit o dèbit, PayPal, transferència bancària. www.arrelart.es confirma la teva comanda en el moment en què fas el pagament. Totes les solucions de pagament, són completament segures i garantides per les entitats bancàries i financeres. Les dades bancàries del comprador no seran conservats en cap cas per www.arrelart.es

Una comanda no es cursa fins que no hi hagi la validació del seu pagament i en els casos de transferència, fins a l'abonament efectiu en compte.

6. Forma, despeses i termini d'enviament:
Tots els productes s'envien per empresa de transport.

L'empresa de transports únicament aquesta autoritzada ha transportar el paquet des del magatzem de Arrelart fins a la direcció del client A PEU DE CARRER, amb la qual cosa si viu en una finca de pisos, àtic, casa unifamiliar, el transport li lliurarà la mercaderia al portal del seu edifici o casa, mai dins l'edifici, habitatge o casa particular.

El transportista no està autoritzat a pujar al pis, apartament, habitatge, àtic o entrar a la casa del client el producte comprat per estigui.

A la fitxa del producte Arrelart informa en icones la necessitat de:

Quantitat de persones necessàries per al transport del producte.
Possibilitat de pujar-lo per l'ascensor generico d'edifici d'habitatges, per pes o dimensions.
Necessitat de l'ús d'un "toro mecànic" per al transport del producte pel seu volum i / o pes.
Recomanat l'ús d'elevador per mitjà d'empreses destinades a això per elevar el producte fins a l'habitatge del client.
Arrelart pot informar amb molt de gust a tots els clients tant per email info@arrelart.es com per Telèfon: (632549551) de les característiques i necessitats de transport per a cada producte si el client necessita mes informació de la mostrada a la fitxa del producte.

Arrelart acceptés la devolució dels productes en el cas que el client no accepti el producte un cop lliurat A PEU DE CARRER, tenint el client de sufragar les despeses de transport de lliurament al seu direccion i recollida del producte per ser retornat al magatzem de Arrelart .

Si el producte pateix algun dany per haver estat durant un temps al carrer amb el risc de pluja, cops o ruptures així com durant el temps que el producte està fora del control de Arrelart i de l'agència de transport, el client haurà de pagar el producte i / o els danys ocasionats per aquestes circumstàncies.

Si el client ha de pagar algun dany o problema del producte se li descomptarà del pagament realitzat a Arrelart. Arrelart després de la inspecció del producte i Arrelart tornarà aquesta diferència dels diners al client.

7. garantia:

www.arrelart.es respon de les garanties legalment exigides per la normativa vigent.

En aquesta garantia no s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, instal·lació incorrecta no efectuada per l'instal·lador autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

La garantia perdrà el seu valor en els següents casos:

- Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa o del justificant de compra.

- Si es manipula o repara tant el nombre identificatiu com el mateix objecte garantit sense coneixement de l'instal·lador autoritzat.


8. canvis:

En cas d'enviaments erronis, www.arrelart.es procedirà a reenviar novament la comanda, fent-se càrrec de les despeses d'enviament.

En cas de productes defectuosos, www.arrelart.es procedirà al canvi del producte defectuós, fent-se càrrec de les despeses d'enviament, sempre que:

En cas d'arribar la mercaderia danyada per defectes en el transport, amb cops o trencaments manifestes i visibles, el client haurà de realitzar la reclamació en l'albarà o per escrit a www.arrelart.es en el termini de 24 hores a comptar des de la recepció . En cas de no complir-se aquests terminis, www.arrelart.es es reserva el dret de no canviar el moble.


Per realitzar el seu canvi, envieu-nos un correu electrònic, a través de la següent adreça: info@arrelart.es

Les despeses d'enviament només seran reemborsables en el cas d'enviament erroni o producte defectuós.

9. Devolucions:

En cas de desistiment de la compra i devolució per part del consumidor, www.arrelart.es ofereix al client en termini 7 dies hàbils per exercir el dret a rescindir el contracte de compra, sense cap motiu. Les anul·lacions han de ser enviades per carta certificada amb justificant de recepció a: Mixa PLESIER SL, amb adreça Cami Can Calders Num 8, 08173, Barcelona (Barcelona).

No s'admetrà la devolució dels productes en els quals es triï la mesura i / o acabat ja que són articles fabricats expressament per a vostè.

El Producte retornat s'ha de lliurar en perfecte estat, en el seu embalatge d'origen i proveït de tots els seus accessoris. No s'acceptarà cap devolució espontània sense l'acord de www.arrelart.es.

El preu pagat pel comprador sobre el bé serà reemborsat al seu compte, el més aviat possible a partir de la data de lliurament i recepció del bé. En cas d'opció per retirar la mercaderia pels transportistes de www.arrelart.es el reemborsament serà efectuat un cop deduïdes, arribat el cas, les despeses globals de retirada de mercaderia de 150 € (IVA inclòs).

10. Obligacions del comprador:

El client de www.arrelart.es es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, ia mantenir-les actualitzades en tot moment.

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents condicions generals de contractació entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa www.arrelart.es.

El client es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurada la comanda sol·licitada dins l'horari habitual de lliurament de mercaderies. En cas incompliment per part del client d'aquesta obligació www.arrelart.es no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada pel client.

11. Seguretat i confidencialitat:

www.arrelart.es garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients.

Totes les operacions de pagament on-line es realitzen a través d'un servidor segur, basat en l'estàndard SSL que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte.

www.arrelart.es garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal.

Totes les dades facilitades pels nostres clients a www.arrelart.es o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de www.arrelart.es amb la finalitat gestionar la compra i posterior lliurament del producte, així com la de gestionar les garanties aplicables al mateix i, si escau, permetre la posterior remissió d'informació promocional.

En aquest sentit, l'informem que les seves dades seran comunicades a terceres entitats amb les que Banak, manté relacions comercials, entre les quals hi ha les empreses franquiciades i les pròpies que integren Banak. Igualment es podran fer comunicacions de la informació identificativa a terceres entitats dels següents sectors d'activitat: mobiliari, decoració i interiorisme, amb la finalitat de rebre comunicacions promocionals per qualsevol mitjà, com ara SMS, correu electrònic, postal, etc. En qualsevol cas, sempre pot consultar més informació sobre l'ús i destinació de les seves dades i sol·licitar la baixa respecte de les comunicacions o promocions comercial d'acord les instruccions de la nostra política de privacitat.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients de www.arrelart.es poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a Mixa PLESIER SL amb direcció Cami Can Calders Num 8, 08173, Barcelona (Barcelona).

En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant cinc anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti.

12. Legislació aplicable i jurisdicció competent:

Les compravendes realitzades amb www.arrelart.es se sotmeten a la legislació espanyola.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

13. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS

Plataforma de resolución de litigios en linea de la Unión Europea: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

keyboard_arrow_up