Tots els productes s'envien per empresa de transports.
L'empresa de transports únicament està autoritzada a portar el paquet des de el magatzem d'Arrelart fins a l'adreça del client A PEU DE CARRER, per tant si viu en una finca de pisos o casa unifamiliar, el transport li farà entrega de la mercaderia al portal de la vivenda, mai dins de l'edifici o casa particular.

El transportista no té autorització per pujar al pis o habitatge el producte comprat pel client.

A la fitxa del producte Arrelart informa mitjançant icones la necessitat de:

* Quantitat de persones necessàries per al transport del producte
* Possibilitat de pujar-lo per un ascensor de mides comunes per pes i dimensions
* Necessitat d'us d'un toro mecànic pel transport del producte per volum i pes
* Recomanació i us d'elevador mitjançant empreses especialitzades per pujar el producte per l'exterior

Arrelart pot informar molt gustosament a tots els clients tant per mail (info@arrelart.es), com per WhatsApp o telèfon 676 840 608 de les característiques i necessitats de transport de qualsevol producte si el client necessita mes informació de la que aporta la fitxa del producte.
Arrelart acceptarà la devolució del producte en cas que aquest no sigui acceptat pel client A PEU DE CARRER, havent, el client, d'assumir les despeses tant de la entrega com de la recollida del producte per a dur-lo altre cop al magatzem d'Arrelart.
Si el producte pateix algun desperfecte per haver estat estones al carrer amb el risc de pluges, cops o ruptures, així com el temps que el producte estigui fora del control d'Arrelart i de l'agència de transports, el client haurà de pagar els danys esdevinguts per aquestes circumstàncies.
Si el client hagés de fer front a qualsevol d'aquestes despeses se li descomptarà del pagament realitzat a Arrelart.
Arrelart, després de la inspecció del producte realitzarà la devolució de la quantitat restant.

keyboard_arrow_up